Política de privadesa i cookies

Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.generacoco.org, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: jococo@rezero.cat o en l’adreça: C. Bruc, 91 4a Planta, C.P. 08009 – Barcelona (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc web: www.generacoco.org, amb les següents finalitats:

1. Prestar els seus serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, amb la finalitat de complir els contractes subscrits per aquesta.

2. Enviament d’informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts en la web i del sector.

3. Prestar els serveis contractats per l’usuari.

4. Enviar informació promocional via electrònica.

5. Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, els termes i les condicions del qual es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, excepte obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Drets propietat intel·lectual www.generacoco.org

Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.generacoco.org i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.generacoco.org sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, encara sent gratuïts i/o de disposició pública.

Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable i, en particular de:

1. La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

3. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

4. La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable per les despeses que generés la imputació de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable informa sobre l’ús de les cookies en la seva pàgina web: www.generacoco.org

Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per a reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distingir dos tipus:

Cookies pròpies: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Cookies de tercers: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com a cookies pròpies.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de:

Cookies de sessió: Dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p.e. una llista de productes adquirits).

Cookies persistents: Les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

Finalment, existeix una altra classificació amb sis tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes:

Cookies tècniques: Aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

Cookies d’anàlisis: Permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Cookies publicitàries: Permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris.

Cookies de publicitat comportamental: Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

Cookies de xarxes socials externes: S’utilitzen perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) i que es generin únicament per als usuaris d’aquestes xarxes socials. Les condicions d’utilització d’aquestes cookies i la informació recopilada es regula per la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

Desactivació i eliminació de cookies

Tens l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu equip. En desactivar cookies, alguns dels serveis disponibles podrien deixar d’estar operatius. La manera de deshabilitar les cookies és diferent per a cada navegador, però normalment pot fer-se des del menú Eines o Opcions. També pot consultar-se el menú d’Ajuda del navegador on pots trobar instruccions. L’usuari podrà en qualsevol moment triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web.

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/

Opera: http://help.opera.com/linux/10.60/es-es/cookies.html

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies en el seu navegador a través d’eines com les següents:

Ghostery: www.ghostery.com

Your En línia Choices: www.youronlinechoices.com/es/

Cookies utilitzades en www.generacoco.org

A continuació s’identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

• _utma

o Durada: 2 anys a partir de la seva instal·lació o actualització.

o Descripció: Recopila informació anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades estadístiques. Aquesta cookie normalment s’emmagatzema en el navegador en la primera visita al nostre lloc web. Si la cookie ha estat esborrada a través del navegador i posteriorment torna a visitar nostre sitioweb, una nova cookie del tipus _utma s’escriu amb un ANEU únic diferent. Aquesta cookie s’utilitza per a determinar visitants únics al nostre lloc web i s’actualitza amb cada vista de pàgina. Addicionalment, aquesta cookie proporciona un identificador únic que Google Analytics utilitza per a assegurar la validesa i l’accessibilitat de la cookie, així com una mesura de seguretat extra.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• _utmb

o Durada: 30 minuts

o Descripció: Emmagatzema informació sobre l’activitat de la visita al nostre lloc web i principalment la durada d’aquesta.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• _utmc

o Durada: Sessió

o Descripció: Emmagatzema informació sobre l’activitat de la visita al nostre lloc web i principalment la durada d’aquesta.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• _utmz

o Durada: 6 mesos a partir de la seva instal·lació o actualització.

o Descripció: Aquesta cookie normalment s’emmagatzema en el navegador en la primera visita al nostre lloc web. Aquesta cookie emmagatzema com ha arribat el visitant al nostre lloc web, ja sigui directament introduint l’adreça del domini, un enllaç, una cerca web o un anunci. La cookie s’actualitza cada vegada que visita la nostra web.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• _ga

o Durada: 2 anys

o Descripció: Serveix per a distingir als usuaris. Generada per Google Analytics. Google emmagatzema la informacion recollida per les cookies en servidors situats als Estats Units, complint amb la legislació Europea quant a protecció de dades personals i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte quan la llei l’obligui a això o sigui necessari per al funcionament del sistema. Google no associa el seu direccion IP amb cap altra informacion que tingui. Si desitja obtenir mes informacion sobre les cookies usades per Google Analytics, si us plau accedeixi a aquesta direccion: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• _gat

o Durada: 1 minut

o Descripció: Utilitzada per a mostrar la nostra publicitat en altres pàgines de la xarxa de Google. Generada per Google Analytics. Google emmagatzema la informacion recollida per les cookies en servidors situats als Estats Units, complint amb la legislació Europea quant a protecció de dades personals i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte quan la llei l’obligui a això o sigui necessari per al funcionament del sistema. Google no associa el seu direccion IP amb cap altra informacion que tingui. Si desitja obtenir mes informacion sobre les cookies usades per Google Analytics, si us plau accedeixi a aquesta direccion: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw=1

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Publicitat comportamental

• _gid

o Durada: 24 hores

o Descripció: Generada per Google Analytics. Google emmagatzema la informacion recollida per les cookies en servidors situats als Estats Units, complint amb la legislació Europea quant a protecció de dades personals i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte quan la llei l’obligui a això o sigui necessari per al funcionament del sistema. Google no associa el seu direccion IP amb cap altra informacion que tingui. Si desitja obtenir mes informacion sobre les cookies usades per Google Analytics, si us plau accedeixi a aquesta direccion: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es&csw

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Publicitat comportamental

• APISID

o Durada: 2 anys

o Descripció: En crear o iniciar sessió en un compte de Google s’emmagatzemen aquesta cookie en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d’aquestes cookies per a millorar la seva experiència d’ús.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• HSID

o Durada: 2 anys

o Descripció: En crear o iniciar sessió en un compte de Google s’emmagatzemen aquesta cookie en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d’aquestes cookies per a millorar la seva experiència d’ús.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• LOGIN_*INFO

o Durada: 2 anys

o Descripció: En algunes pàgines del nostre Lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d’aquesta cookie a més de les cookies que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els vídeos incrustats, estimar l’amplada de banda i mostrar quantes vegades s’ha reproduït.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• PREF

o Durada: 2 anys

o Descripció: En crear o iniciar sessió en un compte de Google s’emmagatzemen aquesta cookie en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d’aquestes cookies per a millorar la seva experiència d’ús.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• SAPISID

o Durada: 2 anys

o Descripció: En algunes pàgines del nostre Lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d’aquesta cookie a més de les cookies que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els vídeos incrustats, estimar l’amplada de banda i mostrar quantes vegades s’ha reproduït.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• SID

o Durada: 2 anys

o Descripció: En crear o iniciar sessió en un compte de Google s’emmagatzemen aquesta cookie en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d’aquestes cookies per a millorar la seva experiència d’ús.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• SSID

o Durada: 2 anys

o Descripció: En crear o iniciar sessió en un compte de Google s’emmagatzemen aquesta cookie en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d’aquestes cookies per a millorar la seva experiència d’ús.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• VISITOR_INFO1_*LIVE

o Durada: 8 mesos

o Descripció: En algunes pàgines del nostre Lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d’aquesta cookie a més de les cookies que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els vídeos incrustats, estimar l’amplada de banda i mostrar quantes vegades s’ha reproduït.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• YSC

o Durada: En tancar sessió

o Descripció: En algunes pàgines del nostre Lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d’aquesta cookie a més de les cookies que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els vídeos incrustats, estimar l’amplada de banda i mostrar quantes vegades s’ha reproduït.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• nTpXe.resumeix

o Durada: 1 mes

o Descripció: En algunes pàgines del nostre Lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió d’aquesta cookie a més de les cookies que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els vídeos incrustats, estimar l’amplada de banda i mostrar quantes vegades s’ha reproduït.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• NID

o Durada: 6 mesos

o Descripció: La finalitat d’aquesta cookie és emmagatzemar informació sobre les teves preferències.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Personalització

• AMP_*TOKEN

o Durada: 30 segons a 1 any

o Descripció: Inclou un token que es pot utilitzar per a recuperar un ANEU de client del servei de ID de client de AMP. Altres possibles valors indiquen inhabilitacions, sol·licituds en curs o errors obtinguts en recuperar un ANEU del servei de ID de client de AMP.

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

• _gac_

o Durada: 90 dies

o Descripció: Inclou informació de la campanya relativa a l’usuari. Si has vinculat els teus comptes de Google Analytics i AdWords, les etiquetes de conversió de llocs web llegiran aquesta cookie, tret que la inhabilitis

o Tipus: Tercer

o Finalitat: Analítica

www.generacoco.org mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part inferior o superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

Acceptar cookies: No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.

Modificar/personalitzar la seva configuració: Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de: www.generacoco.org i modificar la configuració del seu navegador.